9802187169000+

87169000

سولفات پتاسیم گرانوله

سولفات پتاسیم گرانوله:

پتاسیم عنصری پویا بوده و در صورت کمبود ، به بافت های جوان زاینده گیاه انتقال می دهد .کمبود پتاسیم ابتدا در برگ های پایین و در صورت کمبود بیشتر در برگ های جوان و بالایی پدیدار می شود .
این عنصر مجموع آنزیم ها را در فرآیندهای زیست شیمیایی فعال ساخته و نقش مهمی را در فعال کردن آنزیم های احیا کننده گاز کربنیک ایفا میکند . مصرف سولفات پتاسیم موجب کاهش خوابیدگی در
خشکی و شوری افزایش داده و بازده مصرف آب و کودهای دیگر را نیز بهبود می بخشد .
کود سولفات پتاسیم حاوی 50 درصد اکسید پتاسیم و 17/5 درصد گوگرد می باشد .

 

 

گالری تصاویر

درباره ما

مجتمع و شرکت تعاونی 2451 با منظور تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم و محصول استراتژیک بخش صنعت بنام اسید سولفوریک در دو فاز پیوسته هدف گذاری گردیده و در نظردارد پشتیبانی برای خود کفایی کود شیمیایی بخش کشاورزی و نیاز اولیه صنعت برای پیشرفت در منطقه بوده و با ایجاد این واحد صنعتی سطح صنعتی شهرک صنعتی ایوان و منطقه را با آوردن تکنولوژی روز دنیا به نوعی بالا ببرد و همچنین زمینه اشتغال افراد بومی را فراهم نماید.

ایران - تهران

9802187169000+

info@tacksa.com
tacksa2451@gmail.com

8