9802187169000+

87169000

اعضاي هيات مديره

 

1-رئیس هیات مدیره: 

جناب آقاي حسینعلی فرح آبادی

2-مديرعامل:

جناب آقاي علی اصغري

3- نايب رييس هيات مديره:

جناب آقاي علی خمانی قلعه

4- عضو اصلي هیات مدیره:
جناب آقاي وحيد فرح آبادي

5- منشي هیات مدیره:

جناب آقاي محمد فرح آبادی 

شرکت افق کالای خاورمیانه به نمایندگی آقای وحید فرح آبادی

شرکت ایوان طلایی ایرانیان به نمایندگی آقای حسن کریمی منفرد 
 

 

گالری تصاویر

درباره ما

مجتمع و شرکت تعاونی 2451 با منظور تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم و محصول استراتژیک بخش صنعت بنام اسید سولفوریک در دو فاز پیوسته هدف گذاری گردیده و در نظردارد پشتیبانی برای خود کفایی کود شیمیایی بخش کشاورزی و نیاز اولیه صنعت برای پیشرفت در منطقه بوده و با ایجاد این واحد صنعتی سطح صنعتی شهرک صنعتی ایوان و منطقه را با آوردن تکنولوژی روز دنیا به نوعی بالا ببرد و همچنین زمینه اشتغال افراد بومی را فراهم نماید.

ایران - تهران

9802187169000+

info@tacksa.com
tacksa2451@gmail.com

8