9802187169000+

87169000

درباره ما

 

مجتمع و شرکت تعاونی 2451 با منظور تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم و محصول استراتژی بخش صنعت بنام اسید سولفوریک در دو فاز پیوسته هدف گذاری گردیده و در نظر دارد پشتیبانی برای خود کفایی کود شیمیایی بخش کشاورزی و نیاز اولیه صنعت برای پیشرفت در منطقه بوده و با ایجاد این واحد صنعتی سطح صنعتی شهرک صنعتی ایوان و منطقه را با آوردن تکنولوژی روز دنیا به نوعی بالا ببرد و همچنین زمینه اشتغال افراد بومی را فراهم نماید.
در راستا هدف طرح با توجه به نوع تکنولوژی بکار رفته در این مجتمع، امکان برخورداری از دو محصول ارزشمند همانند تولید محصول اسید کلریدریک و تولید برق صنعتی میسر گردیده است، که به نوبه خود اولین واحد صنعتی در سطح کشور می باشد که موفق به بهینه سازی مصرف انرژی و مهار انرژی مازاد موجود در واحد اسید سولفوریک گردیده و نسبت به تامین و نصب تجهیزات تولید برق اقدام نمونه است. در این واحد صنعتی مجموعه صنایع تولیدی با ظرفیت اسمیقید شده زیر موجود می باشد :

1-واحد تولید اسید سولفوریک به روش دو جذبه با ظرفیت اسمی 40 هزار تن در سال.

2-واحد تولید سولفات پتاسیم به روش کوره مانهایم با ظرفیت اسمی 20 هزار تن در سال.

3-واحد تولید اسید کلریدریک به روش جذب سطحی با ظرفیت اسمی 24 هزار تن در سال.

4-واحد تولید برق صنعتی به روش کندانس تایپ با ظرفیت اسمی یک مگا وات ساعت.

Production 2451 in order to produce potassium sulfate chemical fertilizer & Sulfuric acid as a strategic product industry, works in two phases connected. The company aims to achieve self-sufficiency in chemical fertilizer in agriculture and the primary need of industry in the region

Due to the advanced technology used in the plant, the factory can produce another two valuable product named: Hydrochloric acid & Industrial power generation. Production 2451 is the first industrial plant in the country which is able to optimize the use of energy and provide it from energy surplus in the sulfuric acid part

Nominal production capacity of industrial and production 2451 are as follows

Produced 40,000 tonnes of sulfuric acid per year by double absorption method

 Produced 20,000 tonnes of potassium sulfate per year by mannheim  method

Produced 24,000 tonnes of Hydrochloric acid per year by Adsorption method

Produced One megawatt per hour of Industrial power generation by steam turbine method

گالری تصاویر

درباره ما

مجتمع و شرکت تعاونی 2451 با منظور تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم و محصول استراتژیک بخش صنعت بنام اسید سولفوریک در دو فاز پیوسته هدف گذاری گردیده و در نظردارد پشتیبانی برای خود کفایی کود شیمیایی بخش کشاورزی و نیاز اولیه صنعت برای پیشرفت در منطقه بوده و با ایجاد این واحد صنعتی سطح صنعتی شهرک صنعتی ایوان و منطقه را با آوردن تکنولوژی روز دنیا به نوعی بالا ببرد و همچنین زمینه اشتغال افراد بومی را فراهم نماید.

ایران - تهران

9802187169000+

info@tacksa.com
tacksa2451@gmail.com

8